Ticari Koşullarımız

1. Sipariş sözleşmesi şirketin bağlayıcı imzası atıldıktan sonra geçerlidir.
2. Geçerli sipariş sözlesmesi oluşturulduktan sonra (bak 1. Madde) müsterimiz, SternNET‘in tüm Ticari Koşullarını kabul etmiş olur. Herhangi bir şekilde yapılabilecek sözlü anlaşmalar geçersizdir. Bu koşulları değiştiren veya iptal eden düzenlemeler ancak SternNET Bilgi Bankası tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra geçerlidir.
3. İlk sözleşme oniki aydır. Bu sözleşme sona erdirilmek istendiği taktirde, en az sözleşmenin bitmesine üç ay kala yazılı olarak Bilgi Bankası SternNET‘e bildirilmelidir. Eğer bu süre içerisinde yazılı olarak çıkış için müracaat edilmez ise, sözleşme otomatik olarak, tekrar aynı koşullar içeriğinde bir yıl daha uzatılmış sayılır.
4. Sipariş sözleşmesi imzalandıktan sonra Bilgi Bankası SternNET müşterisi 7 iş günü içerisinde yazılı olarak çıkış için müracaat etme hakkına sahiptir. Yanlız bu süre içinde, sözleşme iptali için toplam sözleşme miktarındaki meblağdan % 25 siparişi iptal etme masrafı alınır. Bu süre bitiminde ise, sözleşme bir yıl geçerliliğini korur.
5. Bilgi Bankası SternNET bilgi girişlerindeki herhangi bir gecikmeden, hatalı bilgi girişinden dolayı sorumlu değildir. Bu eksiklik müşteri tarafından fark edildiğinde, sözleşmenin baslangıcından itibaren 30 gün içinde SternNET‘e bildirmesi ve değişikliğin yapılmasını önermelidir.
6. Müşteri yayınlanan materyallerin, metnin içeriğinden sorumludur ve üçüncü şahısların, şirket, Telekomünikasyon, çocuk cezai hukuk hakları zedeleyecek hiç bir materyal aktaramayacağını garanti eder. Bu nedenle, üçüncü sahısların, -müdahalenin engellenmesi- davası açma hak ve taleplerini doğuracak yada müşterinin yayınladığı dökümanlarının veya proğramlarının kesinlikle, hukuken sahibi olmadığı durumlarda, bu tür girişler bloke etme hakkına Bilgi Bankası SternNETsahip olduğunu, müşteri daha şimdiden kabul eder. Eğer müşteri, üçüncü sahısların onurunu zedeleyecek yada kişileri veya gurupları rencide eden veya onlara saygısızlık eden materyaller yayınlarsa, bunlar hakkında bir dava açılması durumunda bile, müşteriye sunulan tüm veya belirli bir bölümü derhal Bilgi Bankası SternNET bloke etme hakkına sahiptir. Eğer yayınlanan materyallerin içeriği Türkiye, Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birligi yada ABD’de yürürlükteki hukukun hak duygusuna aykırı olursa, aynı işlem bu durumlardada geçerlidir. Ancak söz konusu içeriklerin gerçekten sakıncasız olduğunu kanıtlamak müşteriye bırakılmıştır. Böyle bir kanıt getirildiğinde, sunulan veri girişi yeniden serbest bırakılır.
7. Müşteri, kayıt için gerekli olan tüm materyalleri (Metin, Şirket Logosu, Resimler, Metin Tercümeleri, … vb.) hazır bir şekilde Bilgi Bankası SternNET‘e sunar.
8. Müşteri Bilgi Bankası SternNET‘teki kayda yapılması gereken değişiklikleri, verilen süre içerisinde yapılmalıdır. Eğer bu süre içerisinde yapılması gerekli değişiklikler Bilgi Bankası SternNET‘e aktarılmaz ise, eski veri içeriklerin doğruluğu kabul edilip işlem yeniden yapılır.
9. Müşteri verileri, Bilgi Bankamızın işletmeler, tanıtım bölümü ve müşteri hizmetlerinde kullanmak amacıyla kayıt edilir.
10. Toplam fatura ücreti ödenmesi, sipariş sözleşmesinin SternNET‘e girişinden sonra geçerlidir.
11. Sipariş Sözleşmesindeki meblağa o ülkenin KDV oranı eklenir.
12. Ödemenin aksaması halinde, toplam fatura ücretine %8 banka faizi uygulanır. Buna ek olarak birinci uyarı mektubu için 5 EURO, ikinci uyarı mektubu için 7. 50 EURO masraf ücreti alınır.
13. SternNET web sitesinde bazı internet sayfalarına bağlantılar/linkler yapılmıştır. SternNET bu Internet sayfaların içeriğiyle hiçbir şeklide ilgisi yok ve içeriğinden sorumlu degildir.

Kanuni Hatirlatma: 12. Mayıs 1998 tarihinde, Hamburg Sulh ve Asliye hukuk mahkemesi şu kararı almıştır; Herhangi bir internet sayfası üzerinden, diğer bir yabancı internet sayfasına Hyperlinks (Links) sayesinde geçiş yapıldıktan sonra, bu yeni internet sayfasının içeriği hakkındaki tüm sorumluluklar, geçişi yapılan sayfanın sahibine veya sahiplerine aittir. Bu sözleşmenin hükmü hakkında, yani iki sözleşme ortakları arasında kanuni bir işlem söz konusu olur ise, mahkeme yeri olarak, Berlin Sulh ve Asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir. Bu sözleşmenin bir hükmü geçersiz ise veya ileride geçersiz hale gelirse, sözleşmenin tüm diğer hükümleri geçerli olmaya devam eder…